Hachi Ichi (8♀1♂) Chapter 48, next Hachi Ichi (8♀1♂) Chapter 49

Một anh chàng bị ông nội ép phải kế nghiệp tập đoàn sẽ phải đến ở 1 biệt thự với 1 đống cô gái xinh như hoa để rồi chọn 1 trong số đó làm vợ .........chẹp chẹp ............ *** Cảnh báo : sẽ gây nghiện nếu đọc nhiều, Chapter 48

Hachi Ichi (8♀1♂)

/ Chapter 48
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212