Green Lantern: Secret Origin Secret Origin - Part 7 - END, next Green Lantern: Secret Origin Secret 8

Cùng tìm hiểu về quá khứ và con người của Hal Jordan - Green Lantern vĩ đại nhất mọi thời đại! *Mặc dù không có nhãn "The New 52", nhưng tiểu sử của Hal Jordan trong bộ "Green Lantern: Secret Origin" này cũng chính là tiểu sử của Hal trong New 52 nhé! , Secret Origin - Part 7 - END

Green Lantern: Secret Origin

/ Secret Origin - Part 7 - END
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận