Green Lantern: Secret Origin

Cùng tìm hiểu về quá khứ và con người của Hal Jordan - Green Lantern vĩ đại nhất mọi thời đại! *Mặc dù không có nhãn "The New 52", nhưng tiểu sử của Hal Jordan trong bộ "Green Lantern: Secret Origin" này cũng chính là tiểu sử của Hal trong New 52 nhé!

Green Lantern: Secret Origin

Green Lantern: Secret Origin

Nội dung mô tả

Cùng tìm hiểu về quá khứ và con người của Hal Jordan - Green Lantern vĩ đại nhất mọi thời đại!

*Mặc dù không có nhãn "The New 52", nhưng tiểu sử của Hal Jordan trong bộ "Green Lantern: Secret Origin" này cũng chính là tiểu sử của Hal trong New 52 nhé!

Chương

Bình luận

F88 1212