Gakuen Babysitters Chapter 42, next Gakuen Babysitters Chapter 43

Sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, Ryuuichi và em trai cậu, Kotarou được chủ tịch một học viện ưu tú, người mà trước đây cả 2 chưa từng gặp, nhận nuôi dưỡng. Sau đó, Ryuuichi phải trở thành người giữ trẻ mới cho học viện..., Chapter 42

Gakuen Babysitters

/ Chapter 42
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212