Fleet Journal Chapter 28, next Fleet Journal Chapter 29

Câu chuyện về một đô đốc từ lúc còn gà mờ cho đến khi trở thành một tên đô đốc nguy hiểm đến mức ai cũng phải ngán       , Chapter 28

Fleet Journal

/ Chapter 28
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212