Fire Punch Chapter 20, next Fire Punch Chapter 21

"phù thủy băng" biến thế giới thành 1 nơi băng tuyết, đói khát và điên dại. những con người lạnh giá tìm kiếm hơi ấm từ ngọn lửa. "phép màu" được ban cho Agni, sẽ là hi vọng, hay là sự nguyền rủa...? , Chapter 20

Fire Punch

/ Chapter 20
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212