Fire Punch Chapter 19, next Fire Punch Chapter 20

"phù thủy băng" biến thế giới thành 1 nơi băng tuyết, đói khát và điên dại. những con người lạnh giá tìm kiếm hơi ấm từ ngọn lửa. "phép màu" được ban cho Agni, sẽ là hi vọng, hay là sự nguyền rủa...? , Chapter 19

Fire Punch

/ Chapter 19
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212