Dong Binh Thiên Hạ Chapter 76: Chư Thần Hoàng Hôn, next Dong Binh Thiên Hạ Chapter 77

Một quí tộc và một ma đạo sư từ trong tháp cầu nguyện, vì giữ lời hứa với bạn, mà cùng ở trong thôn trang băng phong đại địa mười năm quí giá, họ huấn luyện bồi dưỡng nghiên cách hai vị thiếu niên – ngải mễ (Amy) và Đại Thanh Sơn, đương nhiên còn có còn có thần thánh cự long bảo bảo Lục Nhi. Amy và Thanh Sơn vừa xuất đạo đã lập đội lính đánh thuê nhỏ, khiêu chiến thành công nhiệm vụ SS, bắt đầu con đường trở thành Vua đánh thuê nổi tiếng lịch sử, được Người, Rồng, Thần đều xem trọng , Chapter 76: Chư Thần Hoàng Hôn

Dong Binh Thiên Hạ

/ Chapter 76: Chư Thần Hoàng Hôn
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212