Đông Anh Diệu Dương Chapter 3: Tay đôi Tứ Nhị Lục, next Đông Anh Diệu Dương Chapter 4

Ngoại truyện Người Trong Giang Hồ, thời niên thiếu của Bôn Lôi Hổ Diệu Dương. Diệu Dương vốn theo Hòa Nghĩa, vì đại ca và người yêu chết thảm, tìm đường trả thù và theo Đông Anh, từng bước trở thành một trong Đông Anh Ngũ Hổ. Một Lôi Diệu Dương rất khác chính truyện, từng là người có lòng dạ lương thiện, nhưng hiện thực tàn khốc đã làm thay đổi. Đón xem sớm tại Comicvn.net! , Chapter 3: Tay đôi Tứ Nhị Lục

Đông Anh Diệu Dương

/ Chapter 3: Tay đôi Tứ Nhị Lục
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212