Đông Anh Diệu Dương Chapter 1: Sơ hội Đông Anh, next Đông Anh Diệu Dương Chapter 2

Ngoại truyện Người Trong Giang Hồ, thời niên thiếu của Bôn Lôi Hổ Diệu Dương. Diệu Dương vốn theo Hòa Nghĩa, vì đại ca và người yêu chết thảm, tìm đường trả thù và theo Đông Anh, từng bước trở thành một trong Đông Anh Ngũ Hổ. Một Lôi Diệu Dương rất khác chính truyện, từng là người có lòng dạ lương thiện, nhưng hiện thực tàn khốc đã làm thay đổi. Đón xem sớm tại Comicvn.net! , Chapter 1: Sơ hội Đông Anh

Đông Anh Diệu Dương

/ Chapter 1: Sơ hội Đông Anh

Bình luận