Diệt Tuyệt Du Hí Chapter 2, next Diệt Tuyệt Du Hí Chapter 3

Trương Thiên Sư không phải phi thăng như mọi người vẫn tưởng, mà xuyên việt trở về thời hiện đại Hongkong để tìm diệt tà yêu uy hiếp nhân loại. Trước hết là phải kiếm cho được "người có duyên", để gá thân. Hãy cùng phiêu lưu xuyên việt với Trương Đạo Lăng nào , Chapter 2

Diệt Tuyệt Du Hí

/ Chapter 2

Bình luận

F88 1206