Diệt Tuyệt Du Hí

Diệt Tuyệt Du Hí

Diệt Tuyệt Du Hí

Diệt Tuyệt Du Hí

Nội dung mô tả

Trương Thiên Sư không phải phi thăng như mọi người vẫn tưởng, mà xuyên việt trở về thời hiện đại Hongkong để tìm diệt tà yêu uy hiếp nhân loại. Trước hết là phải kiếm cho được "người có duyên", để gá thân. Hãy cùng phiêu lưu xuyên việt với Trương Đạo Lăng nào

Chương

Bình luận

F88 1212