Diệt Thần Mật Mã

Diệt Thần Mật Mã

Diệt Thần Mật Mã

Diệt Thần Mật Mã

Nội dung mô tả

Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã"

Chương

Bình luận

F88 1212