Đại Phong Ca Chapter 9, next Đại Phong Ca Chapter 10

Cuối đời nhà Tần, quần hùng nổi lên. Du hiệp Lưu Bang làm thế nào để tạo ra văn hóa nhà Hán ảnh hưởng ngàn năm sau? Đón xem Hán Sở tranh hùng tại Comicvn.net Đại Phong Ca Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra,  Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ,  Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương, Chapter 9

Đại Phong Ca

/ Chapter 9

Bình luận

F88 1206