Chuyển Tương Tư Chapter 6, next Chuyển Tương Tư Chapter 7

Ba nghìn thế giới, di sinh phù hoa, một đời tình duyên gỡ bỏ 2 đoạn ân oán, nhưng khó quá làm sao qua?nhân duyên chọn thế nào?người nào còn nhớ kỹ. ai từng hứa, mong ước hoa mai của lời hứa 3 đời., Chapter 6

Chuyển Tương Tư

/ Chapter 6

Bình luận

F88 1206