Cánh Cửa Của Ham Muốn Chương 3: Giả tạo, next Cánh Cửa Của Ham Muốn Chương 4

Câu chuyện bắt đầu với một người mẹ tự sát vì có vấn đề với con trai. Sau sự hồi sinh của mình, cô ấy biết rằng con trai của cô ấy thực sự không ghét cô ấy như cô ấy nghĩ. Tuy nhiên, để đổi lấy cơ hội thứ hai của cuộc đời, cô buộc phải chơi các trò chơi tâm thần chết người cùng với những người khác. , Chương 3: Giả tạo

Cánh Cửa Của Ham Muốn

/ Chương 3: Giả tạo

Bình luận

F88 1206