Cầm Tư

Cầm Tư

Cầm Tư

Cầm Tư

Nội dung mô tả

Nàng là tiên nữ trên Vân Hà Cửu Giới, chấp nhận từ bỏ tiên cốt, nhảy xuống Tẩy Tiên Đài để đầu thai xuống trần gian làm người, chỉ vì muốn ở bên một người.
Nàng chắc chắn sẽ quên hết ký ức về chàng.
Và chàng nhất định cũng không còn nhớ gì về nàng.
Duy chỉ có tiếng đàn của chàng, nàng sẽ nhận ra.

Chương

Bình luận

F88 1212