Bron of Brave (Tái Tạo Không Gian) Chapter 44: Định luật, next Bron of Brave (Tái Tạo Không Gian) Chapter 45

"Nếu vào được thế giới game, mình sẽ làm một anh hùng!". Được trở thành nhân vật chính trong game, có nhiều gái xinh, chống lại rồng dữ cứu công chúa... đây là giấc mơ của không ít người trong chúng ta. Nhưng thế giới trong game có lý tưởng hơn so với hiện thực? , Chapter 44: Định luật

Bron of Brave (Tái Tạo Không Gian)

/ Chapter 44: Định luật
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212