Bron of Brave (Tái Tạo Không Gian) Chapter 43: Nhất kích sát trùng, next Bron of Brave (Tái Tạo Không Gian) Chapter 44

"Nếu vào được thế giới game, mình sẽ làm một anh hùng!". Được trở thành nhân vật chính trong game, có nhiều gái xinh, chống lại rồng dữ cứu công chúa... đây là giấc mơ của không ít người trong chúng ta. Nhưng thế giới trong game có lý tưởng hơn so với hiện thực? , Chapter 43: Nhất kích sát trùng

Bron of Brave (Tái Tạo Không Gian)

/ Chapter 43: Nhất kích sát trùng

Bình luận

F88 1206