Bloody Monday III - Last Season Chapter 13, next Bloody Monday III - Last Season Chapter 14

Một năm kể từ khi Fujimaru Takagi biến mất và bây giờ anh đã xuất hiện một lần nữa với tư cách là một khủng bố, Chapter 13

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)