Bloody Girl Part 5B: Tình Muộn, next Bloody Girl Part 6

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ. , Part 5B: Tình Muộn

Bloody Girl

/ Part 5B: Tình Muộn

Bình luận

F88 1206