Bloody Girl Part 10B: Đấu cờ, next Bloody Girl Part 11

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ. , Part 10B: Đấu cờ

Bloody Girl

/ Part 10B: Đấu cờ

Bình luận

F88 1206