Binh Pháp Mặc Công Chương 2: Cách Ly Lập Thệ, next Binh Pháp Mặc Công Chương 3

Bộ truyện ra mắt năm 1992 và đạt giải Shogakukan Manga vào năm 1995, câu chuyện xoay quanh Cách Ly - một trong những đệ tử Mặc Gia tại thời đại chiến quốc thông qua tài trí của mình để cùng hơn ngàn dân binh chống đỡ Lương Thành trước vó ngựa xâm lược của quân đội Triệu Quốc. - Tác phẩm đã được dựng thành phim vào năm 2006 với sự hợp tác sản xuất của Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản do Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng thủ vai chính , Chương 2: Cách Ly Lập Thệ

Binh Pháp Mặc Công

/ Chương 2: Cách Ly Lập Thệ
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận