Battle Mexia Chapter 4: Hayami Nagisa, next Battle Mexia Chapter 5

Battle Mexia , một Game đối kháng nhập vai hoàn hảo, mọi hành động và cảm giác đều như thật, Trong những năm ở tương lai khi Game chi phối mọi tầng lớp - nếu bạn là một dân chuyên nhà nước sẽ nuôi bạn cả đời - Main chính nhà ta sẽ ra sao khi nhập học vào trường lấy Battle Mexia làm điểm chính, mọi người đoán xem nhé!, Chapter 4: Hayami Nagisa

Battle Mexia

/ Chapter 4: Hayami Nagisa

Bình luận

F88 1206