Balance Chapter 11, next Balance Chapter 12

Sau thế chiến thứ 2, một giáo phái bí ẩn đã tiến hành nhiều thí nghiệm với mục đích tạo ra siêu chiến binh mà không từ thủ đoạn.. Việt hóa bở MEGA TEAM, Chapter 11

Balance

/ Chapter 11

Bình luận

F88 1206