Balance Chapter 10, next Balance Chapter 11

Sau thế chiến thứ 2, một giáo phái bí ẩn đã tiến hành nhiều thí nghiệm với mục đích tạo ra siêu chiến binh mà không từ thủ đoạn.. Việt hóa bở MEGA TEAM, Chapter 10

Balance

/ Chapter 10

Bình luận

F88 1206