Ant-Man 2015 Ant-Man #004, next Ant-Man 2015 Ant-Man 5

Khi Hank Pym, Ant-Man đầu tiên, từ bỏ công việc này, một kẻ khác đã nắm lấy cơ hội (er, thực ra là trộm bộ trang phục) - Chẳng ai khác ngoài Scott Lang! Bỏ lại sau lưng quá khứ hơi bẩn thỉu, Scott nhận được khả năng thay đổi kích cỡ, giao tiếp với loài kiến của Ant-Man! , Ant-Man #004

Ant-Man 2015

/ Ant-Man #004
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận