Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Âm Dương Khoái Đệ Trạm

 Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Nội dung mô tả

Tôi sinh ra đã là người phàm, vì muốn tìm kích thích mà đi vào con đường làm nhân viên âm dương khoái đệ. Mơ thấy trong tiệm có tất cả những thứ mà mình muốn có, nhưng duy nhất không có tiền. Phía sau một khoái đệ có một câu chuyện đáng sợ, tiếng khóc nơi giếng sâu, người già thật giả, trong ti vi xuất hiện quỷ…những việc này làm tôi đi sát vào biên giới sống chết. Mà những quá khứ này,đều giấu bạn trai quỷ của tôi.

Chương

Bình luận

F88 1212