Thể loại

Thể loại

Trưởng thành - Mature

KINE SAN NO 1 RI DE CINEMA
Tác giả: Asai
Tên khác: 木根さんの1人でキネマ I love cinema, I am lonely. Kine-san no Hitori de Cinema
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Hài hước - Comedy, Đời sống - Slice of life
Berserk
SHOKURYOU JINRUI
Tác giả: Kuraishi Yuu ; Mizutani Kengo ; Inabe Kazu
Tên khác: 食糧人類 ; 食糧人類-Starving Anonymous- ; 식량인류 ; Human Race for Food
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Kinh dị - Horror, Tâm lý - Psychological, Khoa học viễn tưởng - Science fiction

Bình luận

F88 1206