Thể loại

Thể loại

Kinh dị - Horror

SHOKURYOU JINRUI
Tác giả: Kuraishi Yuu ; Mizutani Kengo ; Inabe Kazu
Tên khác: 食糧人類 ; 食糧人類-Starving Anonymous- ; 식량인류 ; Human Race for Food
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Kinh dị - Horror, Tâm lý - Psychological, Khoa học viễn tưởng - Science fiction
Hideout
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror
Cain Saga
Tác giả: Kaori Yuki
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga
Falling
Tác giả: Ito Junji
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Một kỳ - One shot, Manga
 Thi Quỷ
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Manga
Mashira
 Exit
Gift ±
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Kinh dị - Horror, Viễn tưởng - Fantasy, Manga
Chousou no Babel
Tác giả: Ninomiya
Tên khác: 鳥葬のバベル
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Kinh dị - Horror, Manga, Quân sự - Military
Huyết Sắc Thương Khung
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Hành động - Action, Kinh dị - Horror, Manhua

Bình luận

F88 1206 Duc Skpye 19 Aug