Thể loại

Thể loại

Khoa học viễn tưởng - Science fiction

 HOSHIKUZU NO SORAKIL
Tác giả: Iwashiro Toshiaki
Tên khác: Sorakil, The Scum of the Galaxy
Thể loại: Hành động - Action, Khoa học viễn tưởng - Science fiction

Bình luận

F88 1212